ភពទំនើបៗមានសក្តានុពល២​ ប្រទះឃើញគោចរ ជុំវិញផ្កាយ រាងដូចព្រះអាទិត្យ ដែលជិតនឹងភពផែនដី

0

Hertfordshire ៖ភពដែលមានសក្តានុពល២ អាចត្រូវបានគេរកឃើញគោចរ ជុំវិញផ្កាយ ព្រះអាទិត្យ ដូចដែលជិតបំផុត ‘tau Ceti’ ​ក្នុងនោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិ បានរកឃើញភព នៅក្នុងចំណោមភពផែនដីចំនួន៤ នៅជុំវិញភពផ្កាយ ដែលមានរយៈពេល១២ ឆ្នាំមានពន្លឺពីព្រះអាទិត្យ ដែលអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេបាន នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយពីគេហទំព័រ dailymail នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

ភពទាំង២នេះ គឺជាភពផែនដីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ ដែលអាចរស់នៅបានរបស់ផ្កាយ ហើយអ្នកស្រាវជ្រាវអះអាងថា ពួកគេអាចទ្រទ្រង់ទឹកលើដីរាវ។ ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជា ‘តំបន់ Goldilocks’ នេះ គឺជាតំបន់គន្លងដែលមិនមែនជាក្តៅ និងមិនត្រជាក់ពេក ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទៃទឹករាវ និងសក្តានុពលជីវិត។ ការរកឃើញថ្មីនេះ គឺជាការបន្តនៃការស្រាវជ្រាវពីមុន ទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្កាយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ បានរកឃើញភព៥ ដែលវិលជុំវិញតារាដែលមានឈ្មោះថា tau Ceti B ទៅ F ។

ការសិក្សាថ្មីដែលរួមមានអ្នកជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hertfordshire បានបញ្ជាក់ពីអត្ថិភាពនៃភពនេះ និងអេកូ នឹងបានរកឃើញភពថ្មី ចំនួន២ ដែលហៅថា tau Ceti g និង h ។ ភពទាំង៣ B, C និងD ដែលអះអាងនៅក្នុងការសិក្សាពីមុន មិនត្រូវបានគេរកឃើញ នៅក្នុងសំណុំទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុត នោះទេ។ ភពទាំង៤ ដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ មានម៉ាស់តិចជាង ១,៧ ​រណ្តៅផែនដី ដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជាភពតូចបំផុត ដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានគេរកឃើញ ជុំវិញផ្កាយ ដូចព្រះអាទិត្យ នៅគន្លងគោចរធំ ៗ បែបនេះ។ ការស្រាវជ្រាវពីមុនបានលើកឡើងថា ភព E និងF មានទំហំធំពេកមិនមានថ្ម ​និងហេតុដូច្នេះ ទំនងជាមិនមានបរិយាកាស ដែលត្រូវការការរៀបចំជីវិតជនបរទេសទេ។ ការស្រាវជ្រាវថ្មីបានរកឃើញថា E និង F មានទម្ងន់ ៣,៩ ដង នៃផែនដី ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថា មានន័យថា វាអាចទ្រទ្រង់ជីវិតបាន៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here