​គ្រា​ប់​រ៉ូ​កែ​ត​ថ្មី​រ​ប​ស់​លោ​ក​E​l​o​n​ ​M​u​s​k​មា​ន​ថា​ម​ព​ល​ខ្លាំ​ង​ក្នុ​ង​កា​រ​នាំ​យ​ក​ម​នុ​ស្ស​ទៅ​រ​ស់​នៅ​លើ​ឋា​ន​ព្រះ​ច័​ន្ទ​

0

Falcon Heavy Rocket នឹងក្លាយទៅជាគ្រាប់រ៉ូកែតដ៏មានថាមពលបំផុតលើលោកដោយវាបានប្រើប្រាស់កម្លាំងរុញ ច្រាន ទំហំធំជាងគ្រាប់រ៉ូកែតធម្មតាដល់ ទៅ២ដងហើយជឿជាកថានឹង ក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃផែន ការបញ្ជូន មនុស្សទៅរស់នៅ
លើភពព្រះច័ន្ទនាពេលខាងមុខរបស់មហាសេដ្ឋីពាន់លានElon Musk។

ការបង្ហោះនូវវិដេអូនៃការបាញ់បង្ហោះយានអាវកាសសម្រាប់បញ្ជូនមនុស្សនាពេលអនាគតដោយមហាសេដ្ឋីពាន់លានរូបនេះត្រូវ
បានធ្វើឲ្យគេមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងអំពីផែនការដ៏អស្ចារ្យមួយនេះនឹងការកើនឡើងនៃទំនុកចិត្តថាមនុស្សនឹងពិត
ជាអាចធ្វើដំណើរទៅរស់នៅលើភពក្រហមនេះពិតប្រាកដនៅពេលខាងមុខ។

គួរបញ្ជាក់ថាFalcon Heavyនេះគឺជាម៉ូដែលថ្មីបន្ទាប់ពីម៉ូដែលFalcon 9ដែលជារ៉ូកែតដែលមានថាមពលខ្លាំងនិង
កំពុងបំពេញការងារសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យស្ថានីយអាវកាសអន្តរជាតិISS (Internation Space
Station )៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here