ភ្ញាក់ផ្អើលពេលដែលកញ្ញាមេឃុំថ្មីសង្គ្រោះជាតិ ចាក់ដីគ្រោះក្រហមធ្វើផ្លូវមួយឡានតំលៃ100$

0

ភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងទំព័រហ្វេកបុកបានបញ្ចេញមតិផ្សេងគ្នាចំពោះគណនី របស់កញ្ញាមេឃុំថ្មីរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានទិញដីមកចាក់ធ្វើផ្លូវផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់​ ពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់។  គណនីរបស់កញ្ញា sin chanpeourozet (ស៊ិុន ចាន់ពៅរ៉ូហ្ស៊េត) បានរៀបរាប់ថា : រសៀលនេះ ខ្ញុំនិងពលរដ្ឋអូរចាររួមគ្នាបញ្ចេញកម្លាំងកាយដី យ៉ាងសប្បាយរីករាយបំផុត ។
……………
ជំនួយបងប្អូនសប្បុរសជននៅភ្នំពេញរៃអង្គាស
បាន៤០០,០០០៛ ផ្ញើរមកខ្ញុំ ហើយឥលូវខ្ញុំបានយក
ទៅទិញដី១ឡានតំលៃ100$ ដើម្បីយកជួសជុលផ្លូវ ព្រោះផ្លូវនេះ កុមារតូចៗតែងជិះឆ្លងកាត់ ហើយដួល ៕💐
…………..
ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

មានមតិជាច្រើនអ្នកខ្លះក៏សារទរចំពោះទង្វើរកញ្ញាមេឃុំ ដែលបានធ្វើកិច្ចការជូនពលរដ្ឋដោយឃើញច្បាស់នឹងភ្នែក អ្នកខ្លះក៏បានរិះគន់ថាគេងប្រវ័ញដោយគិតថាតំលៃដីមួយឡាននោះវាហាក់ដូចជាថ្លៃហួសពេក មតិខ្លះថាដីគ្រោះក្រហមពិបាកក្នុងការរកព្រោះជាដីល្អវាជាប់ធននឹងមានតំលៃថ្លៃ ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here