សូមជួយស៊ែរបន្ទាន់ផង!!!​​ បានវីដេអូករណី​រំលោភ​បូកសម្លាប់ជាភស្តតាងហេីយ ដើម្បីតាមចាប់ក្រុមឃាតករជាបន្ទាន់…!!ឃោឃៅណាស់លោក

0

ករណី​រំលោភ​បូកសម្លាប់នារី​វ័យ ១៧ឆ្នាំ ជានិសិត្សឆ្នាំទី២ទេីបត្រលប់លេងផ្ទះម្នាក់ដែលត្រូវក្រុមឃាតករយកសពទៅផ្លុងចោលនៅផ្លូវជាតិលេខ៥​កាលពី​ថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ អីឡូវត្រូវសមត្ថកិច្ច​​រកឃេីញវីដេអូហេីយ។
តាមពិតក្នុងវីដេអូនោះឃាតករមានគ្នាដល់ទៅ៥នាក់ ដែលធ្វេីការរំលោភបូកទៅលេីនារីរង្រ្គោះមានឈ្មោះ អ៊ា ស្រីកា អាយុ ១៧ឆ្នាំ រស់នៅភូមិតាកក ស្រុកតាកក ខេត្តបាត់ដំបង ដោយក្រុមឃាតករធ្វេីការរំលោភបូកហេីយសម្លាប់យ៉ាងឃោឃៅបំផុតដែលធ្វេីអោយមហាជនមានការខឹងសំបាយ៉ាងខ្លាំង។
តាមអោយដឹងពីសមត្ថកិច្ច​បានបន្តថា តាមពិតក្រុមឃាតករគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នា ដែលទី១មានឈ្មោះ ខួច វុត្ថា អាយុ ២៩ឆ្នាំ មុខរបរជាងដែក ២ឈ្មោះ សុខ ទឿ អាយុ ៣០ឆ្នាំ មុខរបរមិពិតប្រាកដ ៣ឈ្មោះ ខែង សីហា អាយុ ២៥ឆ្នាំ មុខរបរជាងដែក ៤ឈ្មោះ ពៅ សំអាង អាយុ ២៨ឆ្នាំ មុខរបរមិនពិតប្រាកដ ៥ឈ្មោះ កាង សុគន្ធ អាយុ ២៩ឆ្នាំ មុខរបរមិនពិតប្រាកដ។
បច្ចុបន្នសមត្ថកិច្ច​កំពុងស្វែងតាមចាប់ក្រុមឃាតករនិងអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយមប្រេីបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកមេត្តាជួយស៊ែរគ្នាជាបន្ទាន់ ដេីម្បីតាមចាប់ក្រុមឃាករយកមកផ្តន់ទាទោសតាមច្បាប់។
ព័ត៍មានលំអិតនិងបព្ជាាក់ជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមហេីយសង្ឃឹមបងប្អូនជួយស៊ែរម្នាក់មួយបន្ទាន់ផង… សូមអគុណ!!

ករណី​រំលោភ​បូកសម្លាប់នារី​វ័យ១៧ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវក្រុមឃាតករយកសពទៅផ្លុងចោលនៅផ្លូវជាតិលេខ៥​កាលពី​ថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ អីឡូវត្រូវសមត្ថកិច្ច​​រកឃេីញវីដេអូហេីយ។
តាមពិតក្នុងវីដេអូនោះឃាតករមានគ្នាដល់ទៅ៥នាក់ ដែលធ្វេីការរំលោភបូកទៅលេីនារីរង្រ្គោះមានឈ្មោះ អ៊ា ស្រីកា អាយុ ១៧ឆ្នាំ រស់នៅភូមិតាកក ស្រុកតាកក ខេត្តបាត់ដំបង ដោយក្រុមឃាតករធ្វេីរំលោភបូកហេីយសម្លាប់យ៉ាងឃោឃៅបំផុតដែលធ្វេីអោយមហាជនមានការខឹងសំបាយ៉ាងខ្លាំង។
តាមអោយដឹងពីសមត្ថកិច្ច​បានបន្តថា តាមពិតក្រុមឃាតករគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នា ដែលទី១មានឈ្មោះ ខួច វុត្ថា អាយុ ២៩ឆ្នាំ មុខរបរជាងដែក ២ឈ្មោះ សុខ ទឿ អាយុ ៣០ឆ្នាំ មុខរបរមិពិតប្រាកដ ៣ឈ្មោះ ខែង សីហា អាយុ ២៥ឆ្នាំ មុខរបរជាងដែក ៤ឈ្មោះ ពៅ សំអាង អាយុ ២៨ឆ្នាំ មុខរបរមិនពិតប្រាកដ ៥ឈ្មោះ កាង សុគន្ធ អាយុ ២៩ឆ្នាំ មុខរបរមិនពិតប្រាកដ។
បច្ចុបន្នសមត្ថកិច្ច​កំពុងស្វែងតាមចាប់ក្រុមឃាតករនិងអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយមប្រេីបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកមេត្តាជួយស៊ែរគ្នាជាបន្ទាន់ ដេីម្បីតាមចាប់ក្រុមឃាករយកមកផ្តន់ទាទោសតាមច្បាប់។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here